កុមា រា​អាយុទើបតែ​១៤ឆ្នាំសោះ រកស៊ីី ​ជួ ញ ដូ រ ​ថ្នាំ  ញៀ  .ន ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន ដកហូតបាន៣០ក ញ្ច ប់

កម្លាំងជំនាញខណ្ឌ និងប៉ុស្តិ៍ប្ញស្សីកែវ បានធ្វើការ ប ង្ក្រាប ជាក់ ស្ដែ ង និងបាន ចា ប់ ខ្លួ ន ជន ស ង្ស័ យ ម្នា  ក់ ករ  ណី  ជួ ញ  ដូ រ ដោ យ ខុ ស ច្បា  ប់ នូវ សា រ ធា តុ   ញៀ  .ន និងបានដក ហូ ត ក្រាម ពណ៌សថ្លាចំនួន ៣០កញ្ចប់ ផងដែរ នៅក្រុមទី១៤ ផ្លូវលំភូមិផ្សារតូច សង្កាត់ទួលសង្កែ១ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌឬស្សីកែវនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានឱ្យដឹងថា កម្លាំងជំនាញខណ្ឌ និងប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការ ចា ប់ ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន ១នាក់ ឈ្មោះ ទន់ សំណាង ភេទប្រុសអាយុ ១៤ឆ្នាំ ជន ជាតិ វៀ ត ណា ម មានទីលំនៅផ្ទះគ្មានលេខ សំណង់មិ នរៀបរយ ក្រុម១៤ ភូមិផ្សារតូច សង្កាត់ទួលសង្កែ១ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះសម្ភារ ដែលដកហូត មានក្រាម សថ្លា ចំនួន ៣០ក ញ្ច ប់ (ថង់តូច)។ នៅចំពោះមុខកម្លាំងជំនាញខណ្ឌកំពុងកសាងសំ ណុំ រឿង បញ្ជូនទៅ  សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ​ ដើម្បីអនុវត្តន៍តាមនីតិវិធីច្បាប់៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​