ទីបំផុត បុរសដែលជិះកង់ជាអ្នកដឹកជញ្ចូនម្ហូបអាហារ ត្រូវបានជួបបុរសចិត្តធម៌ម្នាក់ ដោយបានទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងជាការលើកទឹកចិត្ត... - ThmeyLoad

ទីបំផុត បុរសដែលជិះកង់ជាអ្នកដឹកជញ្ចូនម្ហូបអាហារ ត្រូវបានជួបបុរសចិត្តធម៌ម្នាក់ ដោយបានទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងជាការលើកទឹកចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជាច្រើនតាមអ៊ិនធើណេត បានសម្តែងការអាណិត និងរំជួលចិត្ត ក្រោយឃើញ ការចែករំលែកតៗគ្នា នូវរូប ក្មេងប្រុសម្នាក់ ដោយម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Mohamad Zaidan Abdul Rahim គាត់បាននិយាយថា នេះជាជីវិតក្មេងប្រុសពិត អាយុ 19 ឆ្នាំ នៅថ្ងៃ Lockdown ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានប្រើប្រាស់កង់ជាមធ្យោបាយខំដឹកជញ្ចូនអីវ៉ាន់អោយភ្ញៀវយ៉ាងនឿយហត់ ដើម្បីយកប្រាក់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯង ឪពុកម្តាយ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយរឿងនេះផុសផុលលើបណ្តាញសង្គម យោងតាមប្រភពពីគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Steven Sim Chee Keong 沈志强 បានបង្ហោះសារថាអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកឥវ៉ាន់តាម អនឡាញនោះ ដោយឃើញពីលំបាក ក៏មានបុរសចិត្តធម៌ម្នាក់បានទិញ ម៉ូតូ ១ គ្រឿង ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និង បានជូនពរអោយក្មេងប្រុសនោះអោយ មានសេចក្តីសុខនិងរីកចំរើនក្នុងជិវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​