ក្មេងប្រុសម្នាក់ម្តាយទុកឲ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯង បានយកប្រដាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទទៅដោតព្រីភ្លើងសាកទូរស័ព្ទ បណ្តាលឲ្យឆក់ស្លាប់តែម្តង - ThmeyLoad

ក្មេងប្រុសម្នាក់ម្តាយទុកឲ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯង បានយកប្រដាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទទៅដោតព្រីភ្លើងសាកទូរស័ព្ទ បណ្តាលឲ្យឆក់ស្លាប់តែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងប្រុសអាយុ៦ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅចំណុចផ្សារម៉ាឡៃស្ថិត ក្នុងភូមិថ្មី ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានស្លា ប់ ដោ យឆ្លង ចរន្តអគ្គិសនី ខណ:យកឧបករណ៍ សា កថ្មទូរស័ព្ទទៅដោតនឹងព្រីភ្លើងបណ្តា ល ឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្នុងពេលដែលឪពុកជាប់រវល់ទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញ និងម្តាយរវល់លក់បាយនៅក្នុងផ្សារម៉ាឡៃ ទុកឲ្យកូននៅផ្ទះម្នាក់ឯង(ផ្ទះជាប់នឹងផ្សារ។ ហេតុការណ៍នេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងនៅវេលាម៉ោង០៨និ០៥នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រភពព័ត៌មានពីនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃ បានឲ្យដឹងថាក្មេងរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ុន សារ៉ាន់វណ្ណា (ហៅយុទ្ធ)ភេទប្រុសអាយុ០៦ឆ្នាំ រស់នៅចំណុចកើតហេតុខាងលើ។

ឪពុកឈ្មោះមាំងអាយុ៤១ឆ្នាំនៅធ្វើការឯភ្នំពេញ និងម្តាយឈ្មោះរីនឿនអាយុ៣៥ឆ្នាំជាអាជីវករលក់បាយនៅក្នុងផ្សារម៉ាឡៃ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូលហេតុបណ្តាលឲ្យក្មេងប្រុសនេះដោយក្មេងប្រុសរូបនេះនៅផ្ទះម្នាក់ឯង ហើយបានយកឧបករណ៍សាកថ្មទូរស័ព្ទទៅដោតនឹងព្រីភ្លើងសាកទូរស័ព្ទបណ្តាលឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆក់ស្លាប់តែម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​