សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ដង្កូវដួងយកពីដើមត្នោត យកមកហូប ស្រាប់តែពុលទាំង៤នាក់ ក្នុងនោះពុលស្លាប់ម្នាក់…

តាមរយៈគណនេយ្យហ្វេសបុកឈ្មោះថា Sap Bunsoeun បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ស្រុកសង្គមថ្មីខេត្ត ព្រះវិហារ មានករណី ពុលដង្កូវដួងស្លាប់ម្នាក់ឈ្មោះ ម៉ៅ លាន ភេទប្រុស អាយុ២៨ឆ្នាំ មុខរបរកសិករ ហូបគ្នា៤នាក់ ៣នាក់បន្សាបទាន់ពេល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមដាស់តឿនដល់បងប្អូនពុកម៉ែ ដែលនិយមហូបដង្កូវដួងយកពីដើមត្នោតសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនចង់ជួបរឿងបែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

View More សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ដង្កូវដួងយកពីដើមត្នោត យកមកហូប ស្រាប់តែពុលទាំង៤នាក់ ក្នុងនោះពុលស្លាប់ម្នាក់…

​រថយន្ត​បែក​កង់​ បាន​រេ​ចង្កូត​បុក​ម៉ូតូ​ ពេញទំហឹង ផ្តាច់ជី​វិតមនុស្ស០៣នាក់ ក្នុងនោះភាគីម៉ូតូមានឪពុក ម្តាយ និងកូនស្លាប់ យ៉ាងសង្វេគ…

សៀមរាប​ ៖​ មនុស្ស​៣​នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​ម្នាក់​ទៀត​រង​របួសធ្ងន់​ ក្នុង​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដែល​រថយន្ត​បែក​កង់​ បាន​រេ​ចង្កូត​បុក​ម៉ូតូ​ នៅ​លើ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦​ ចន្លោះ​បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ​លេខ​៣៣២​ ៣៣៣​ ភូមិ​ដូន​ទ្រ​ឃុំ​ ល្វា​ ស្រុក​ពួក​ ខេត្តសៀមរាប​ ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ហេតុការណ៍​នេះ​ បាន​កើតឡើង​កាលពី​ ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ វេលា​ម៉ោង​១៧​និង​២០​នាទី​ ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​រថយន្ត​សាំ​យ៉ុ​ង​ ពណ៌​ស​ ពាក់​ស្លាក​លេខ​ភ្នំពេញ​ 2X8149​…

View More ​រថយន្ត​បែក​កង់​ បាន​រេ​ចង្កូត​បុក​ម៉ូតូ​ ពេញទំហឹង ផ្តាច់ជី​វិតមនុស្ស០៣នាក់ ក្នុងនោះភាគីម៉ូតូមានឪពុក ម្តាយ និងកូនស្លាប់ យ៉ាងសង្វេគ…

អាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ រំពឹងអ្វីទៀត…ផ្ទះ​លោកយាយ​អាយុ​៩០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់ទាំង​ស្រុង​ សល់ត្រឹមខោអាវមួយចង្កេះ…

​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ៖​ ផ្ទះ​របស់​លោកយាយ​ អាយុ​៩០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ និង​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​១​ខ្នង​ទៀត​ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់ទាំង​ស្រុង​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ វេលា​ម៉ោង​ ២​និង​៣០​នាទី​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ​ នៅ​ចំនុច​ ភូមិ​ត្រែង​ ឃុំ​ឈាន​ឡើង​ ស្រុក​សាមគ្គី​មាន​ជ័យ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ។​ ​តាម​របាយការណ៍​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ៖​ ​ផ្ទះ​ទី​១​ ទំហំ​៤​គុណ​៥​មែ​ត្រ​ ធ្វើ​ពី​ឈើ​ប្រក់​ស័ង្កសី​ ជញ្ជាំង​ក្ដារ​ ម្ចាស់​ឈ្មោះ​ខែ​ម​ ភេទ​ស្រី​…

View More អាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ រំពឹងអ្វីទៀត…ផ្ទះ​លោកយាយ​អាយុ​៩០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​អស់ទាំង​ស្រុង​ សល់ត្រឹមខោអាវមួយចង្កេះ…

ទា ស់សម្តី​គ្នា​ពេល​ ផឹ ក ស៊ី​ ព លករ ​ខ្មែរ​ម្នាក់ ​ប្រើ​ពូ ថៅ​ កា ប់​ ក​ញ្ចឹ ​ង​.​ក ​គូទំ នា ស់​ ស្លា ប់​ម្នាក់​ នៅ​ខេត្ត​ឈុ​ន​បុរី​

​ ពលករ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ កំពុង​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ឈុ​ន​បុរី​ ប្រទេស​ថៃ​ ត្រូវ​ បាន​ ស្លា ប់​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ ជួ ប ជុំ​ គ្នា​ ផឹ ក ស៊ី​ ហើយ​បាន​កើត​ មាន ​ជា​ ទំ នា ស់ ​សំ ដី​…

View More ទា ស់សម្តី​គ្នា​ពេល​ ផឹ ក ស៊ី​ ព លករ ​ខ្មែរ​ម្នាក់ ​ប្រើ​ពូ ថៅ​ កា ប់​ ក​ញ្ចឹ ​ង​.​ក ​គូទំ នា ស់​ ស្លា ប់​ម្នាក់​ នៅ​ខេត្ត​ឈុ​ន​បុរី​

រថយន្ត ដែលបុ កនារី ម្នាក់ ស្លា ប់ ទើបតែទិញកាលពីខែធ្នូ ហើយបើកតាមខេត្តលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវគេថតកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាបាន (មានវីដេអូ)

កាលពីវេលាម៉ោង៨ និង៥០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានករណី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយ ដោយនារីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅហ្នឹងកន្លែងកេីតហេតុ ដោយសារតែរថយន្តមួយគ្រឿងបេីកបុករថយន្តគេ ហេីយបេីករត់គេច ក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀត ហេីយបន្តទៅបុកម៉ូតូ២គ្រឿងទៀត បណ្តាលឲ្យនារី ម្នាក់ស្លាប់តែ ម្តង​ ហេតុការណ៍​ស្ថិត​នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ២១៧​ ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ស្ទឹង​មានជ័យ​២​ ខណ្ឌ​មានជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រថយន្តបង្កម៉ាក ALPHARD ដែលម្ចាស់បេីកបុករថយន្ត២គ្រឿង ហេីយព្យាយាមបេីករត់ រហូតមកបុករះម៉ូតូ២គ្រឿង…

View More រថយន្ត ដែលបុ កនារី ម្នាក់ ស្លា ប់ ទើបតែទិញកាលពីខែធ្នូ ហើយបើកតាមខេត្តលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវគេថតកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាបាន (មានវីដេអូ)

ខ្លោចចិត្តនារីម្នាក់ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយ ស្រាប់តែត្រូវរថយន្តដែលបុកគេហើយព្យាយាមបើករត់ មកបុកបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែង

កាលពីវេលាម៉ោង៨ និង៥០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានករណី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយ ដោយនារីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅហ្នឹងកន្លែងកេីតហេតុ ដោយសារតែរថយន្តមួយគ្រឿងបេីកបុករថយន្តគេ ហេីយបេីករត់គេច ក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀត ហេីយបន្តទៅបុកម៉ូតូ២គ្រឿងទៀត បណ្តាលឲ្យនារី ម្នាក់ស្លាប់តែ ម្តង​ ហេតុការណ៍​ស្ថិត​នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ២១៧​ ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ស្ទឹង​មានជ័យ​២​ ខណ្ឌ​មានជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រថយន្តបង្កម៉ាក ALPHARD ដែលម្ចាស់បេីកបុករថយន្ត២គ្រឿង ហេីយព្យាយាមបេីករត់ រហូតមកបុករះម៉ូតូ២គ្រឿង…

View More ខ្លោចចិត្តនារីម្នាក់ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយ ស្រាប់តែត្រូវរថយន្តដែលបុកគេហើយព្យាយាមបើករត់ មកបុកបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែង

បើកបុកគេហើយ ព្យាយាមបើករត់ រហូតដល់បុកម៉ូតូ នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ តែម្តង (មានវីដេអូ))

កាលពីវេលាម៉ោង៨ និង៥០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានករណី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយ ដោយនារីម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅហ្នឹងកន្លែងកេីតហេតុ ដោយសារតែរថយន្តមួយគ្រឿងបេីកបុករថយន្តគេ ហេីយបេីករត់គេច ក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀត ហេីយបន្តទៅបុកម៉ូតូ២គ្រឿងទៀត បណ្តាលឲ្យនារី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្នាក់ស្លាប់តែ ម្តង​ ហេតុការណ៍​ស្ថិត​នៅតាមបណ្តោយផ្លូវ២១៧​ ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​ស្ទឹង​មានជ័យ​២​ ខណ្ឌ​មានជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

View More បើកបុកគេហើយ ព្យាយាមបើករត់ រហូតដល់បុកម៉ូតូ នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ តែម្តង (មានវីដេអូ))

រំជួលចិត្តតាម ក្រោយ កញ្ញា លាង ចាន់ឡា អតីតបេក្ខនារីកម្មវិធី X factor រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក លើកដៃសុំអោយហៅនាងទៅច្រៀងផង ដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះ…

ទស្សនិកជនចាំមិនភ្លេចនោះទេ អតីតបេក្ខនារីប្រឡងកម្មវិធីX Factor របស់ស្ថានីយន៍ទូរទស្សន៍ហង្សមា ចាន់ ឡា ដែលជាបេក្ខនារីលេចធ្លោមួយរូប ក្រោយពីទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់ពីមហាជនជាច្រើន ដោយសារតែការខិតខំប្រែងប្រែងមកដាក់ពាក្យប្រឡងព្រោះស្រលាញ់វិស័យសិល្បៈ ទោះបីជាមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយក្តី និងទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជនជាច្រើន ទោះបីជាកញ្ញាមិនទទួលបានជ័យលាភីក្តី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកមុននេះបន្តិចតាមរយៈទំព័រហ្វេសបុក “សិល្បករកម្ពុជា” របស់លោក​ អ៊ឹម ជីវ៉ា បានបង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះថា៖ ហុឺ..អាណិតណាស់ អតីតបេក្ខនារី X factor កញ្ញា លាង…

View More រំជួលចិត្តតាម ក្រោយ កញ្ញា លាង ចាន់ឡា អតីតបេក្ខនារីកម្មវិធី X factor រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក លើកដៃសុំអោយហៅនាងទៅច្រៀងផង ដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះ…

ឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗ ក្រោយពីរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចថា មានបុរសម្នាក់មានស្នាមសាក់ពេញមុខ និងសាក់ចិញ្ចើម ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូរបស់កូនគាត់

ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីម្ដាយជនរងគ្រោះតាមរយៈទូរស័ព្ទថា មានចោរចំនួនពីរនាក់ ជិៈម៉ូតូហុងដាវេវ ពណ៌ស ក្នុងនោះមានម្នាក់មានស្នាមសាក់ពេញមុខ និងសាក់ចិញ្ចើម ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូរបស់កូនគាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីទទួលព័ត៌មាន និងទទួលបានភិនភាគ លោក វ/ត្រី នួន នីណារ៉ូ មេ/ការ អ.ហ ក្រុងប៉ោយប៉ែត បានចាត់កម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់មុខសញ្ញាបាន ហើយបន្តប្រតិបត្តិការរហូតដល់២០និង៤០នាទី ថ្ងៃ២១/០១/២០២១ ឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ នួន ហួរ ហៅអាយក្ស ភេទប្រុស…

View More ឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗ ក្រោយពីរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចថា មានបុរសម្នាក់មានស្នាមសាក់ពេញមុខ និងសាក់ចិញ្ចើម ជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូរបស់កូនគាត់

បោះកន្ទុយបារីចោល បង្កឲ្យកើតជាអគ្គិភ័យឆេះសន្ធោសន្ធៅ នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះពលរដ្ឋមួយកន្លែង រងការខូចខាតសម្ភារ:អស់ជាច្រើន កាលពីវេលាម៉ោង៥និង៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតនៅផ្លូវលំ ក្នុងភូមិត្រពាំងពោ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដល់សមត្ថកិច្ចចេញរថយន្តអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់ ។ ម្ចាស់រងគ្រោះឈ្មោះ ឃៀង វណ្ណា ភេទប្រុស អាយុ៣៨ឆ្នាំ មុខរបរអ្នកគ្រប់គ្រង ។ មូលហេតុ៖ បណ្តាលមកពីការបោះកន្ទុយបារីចោល បង្កជាអគ្គិភ័យ ។…

View More បោះកន្ទុយបារីចោល បង្កឲ្យកើតជាអគ្គិភ័យឆេះសន្ធោសន្ធៅ នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ