កូនអើយដាច់ចិត្តម្ល៉េះទេ!អ៊ុំប្រុសចាស់ជរាម្នាក់​ ត្រូវកូនយកមកផ្លុងចោល៤ថ្ងៃហើយ ពេលនេះបានអ្នកគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ម្នាក់ជួយ…(មានវីដេអូ)